Dagplejekonsulenterne

Dagplejekonsulentens opgave er blandt andet at være en tæt sparringspartner for den enkelte dagplejer.

Hver dagplejer har en dagplejekonsulent tilknyttet. Dagplejekonsulentens arbejde består blandt andet i:

  • Føre tilsyn i dagplejehjemmet
  • Give den enkelte dagplejer inspiration, sparring og vejledning i det pædagogiske arbejde
  • Støtte dagplejeren i arbejdet med den pædagogiske læreplan
  • Være til rådighed for forældre og dagplejere
  • Koordinere tværfagligt samarbejde

Det er også konsulenter, du vil møde i forbindelse med morgenvagten.

Konsulenten kommer som minimum på tilsyn i det enkelte dagplejehjem 3 gange om året. De to tilsyn er anmeldte og planlagte med en dagsorden. Det sidste tilsyn er uanmeldt.

Derudover kommer konsulenten på behovstilsyn, når der er noget i dagplejen, der kalder på en særlig opmærksomhed. Det kan f.eks. være en særlig indsats i forhold til et barn eller til børnegruppen.


Det primære forældresamarbejde foregår i den daglige kontakt, du har med din dagplejer. Men du vil også kunne møde konsulenten, når hun er på tilsyn ved dagplejeren. Konsulenten kan også deltage i forskellige møder, der afvikles i løbet af dit barns tid i dagplejen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til din dagplejers konsulent. Se i bjælken til højre, hvilken konsulent, der hører til i dit distrikt.


Hvis der er brug for at hidkalde eksterne samarbejdspartnere, er det dagplejekonsulenten, der formidler kontakten. Når det sker, er det altid for at bidrage til, at det enkelte barn og gruppen får de bedste udviklingsmuligheder.

Det tværfaglige samarbejde kan f.eks. være med småbørnsvejleder, tale-hørelærer, sundhedsplejerske og sagsbehandler.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter aftale med forældre og dagplejer.


Her kan du se hvilke konsulenter, der er tilknyttet de forskellige distrikter i kommunen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt. 

Skibbild-Tjørring (distrikt 1): Marianne Højgaard Mortensen 

Timring-Vildbjerg (distrikt 2): Sofie Kloster Gram

Sørvad-Ørnhøj-Vind (distrikt 3): Marianne Højgaard Mortensen 

Aulum-Hodsager (distrikt 4): Anne-Mette Bundgaard

Sunds-Ilskov (distrikt 5): Kirsten Laugesen

Haderup-Feldborg (distrikt 6): Anne-Mette Bundgaard

Herning-Gullestrup (distrikt 7): Sofie Kloster Gram og Anette Tannebæk 

Snejbjerg-Studsgård (distrikt 8): Anne-Mette Bundgaard

Hammerum-Gjellerup (distrikt 9): Kirsten Laugesen

Lind-Høgild (distrikt 10): Anette Tannebæk

Sdr.Felding-Skarrild-Karstoft (distrikt 11): Marianne Højgaard Mortensen 

Arnborg-Kølkær-Fasterholt (distrikt 12): Kirsten Laugesen

Kibæk (distrikt 13):  Marianne Højgaard Mortensen 

Alle de private børnepassere i hele kommunen: Ditte Elisabeth Hinsch

 

Her kan du finde en dagplejer på kort.

De farvede områder på kortet viser de forskellige distrikter i kommunen.


Kontaktinfo

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

Marianne Højgaard Juul Mortensen
Send e-mail til dplmm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.