SSP

Her kan du læse om, hvad SSP kan tilbyde.

SSP står for skole, socialforvaltning, politi.

SSP har først og fremmest fokus på forebyggelse. Vi arbejder på at give børn og unge de bedst mulige rammer for et godt liv.

Vi arbejder på tværs - både fagligt og geografisk.

Der er altid en SSP-gruppe i nærheden af, hvor du bor.

SSP-grupperne "tager løbende temperaturen" på lokalområdet og sætter gang i tiltag, der forebygger, at børn og unge kommer ud i noget "snavs" med hærværk, stoffer, pjæk og så videre.

Der er SSP-vejledere på alle kommunens overbygningsskoler samt på Gullestrup skole.

                      

 

 

 


Natteravnene er en forening af frivillige voksne, der i de sene aften- og nattetimer vandrer i gademiljøet - typisk fredage og lørdage, hvor de unge er i byen.

Hovedformålet er, at de ved deres blotte tilstedeværelse er med til at skabe tryghed samt dialog mellem primært unge og voksne. En af sidegevinsterne er, at hærværk, vold og anden kriminalitet i de områder, hvor de færdes, ofte viser en faldende tendens.

Natteravnene i Herning blev etableret den 30. oktober 2000 og havde primo maj 2011 tilknyttet 41 frivillige. Der er en afdeling af Natteravnene på Holtbjerg og i Gullestrup. Her vandrer de ikke på faste dage og tider, men efter behov.

Du kan læse mere på deres hjemmeside: http://www.natteravnene.dk/


"Trygt natteliv" er med til at skabe trygge rammer for gæster og ansatte i nattelivet.

"Trygt natteliv" er et samarbejde mellem Restauratørforeningen, Politiet, Bevillingsnævnet, Taxa og Herning Kommune.

Konceptet for "Trygt natteliv" indeholder blandt andet et tættere samarbejde mellem de ovennævnte aktører, kurser for alle restauratører og deres ansatte. De udleverer et hjælpekort til de unge i nattelivet med eksempelvis telefonnumre til politi, lægevagt, taxa og afmelding af dankort og også placering af nærmeste hjertestarter og andet.


SPORTOLV er et samarbejde mellem idrætten og SSP i Herning Kommune.

2 gange om året arrangeres der et SPORTOLV arrangement, der finder sted i Sportscenter Holing på Holingknuden, lørdagen i tidsrummet 18.00 - 23.00.

Der vil som regel være ca. 30 aktiviteter - de fleste er sportsprægede aktiviteter.

SPORTOLV er for alle børn og unge fra og med 5. klasse.

SPORTOLV er alkoholfrit:

  • Der vil lejlighedsvis og ved mistanke blive foretaget alkoholtest.
  • Hvis alkoholtesten er positiv, vil der blive ringet hjem til forældrene.

Der er gratis garderobe ved arrangementerne.

Der er et stort antal ansvarlige voksne tilstede ved et SPORTOLV-arrangement, og blandt andet vil samaritter, Det opsøgende Team, og politiet også være til stede.

Arrangementerne støttes økonomisk af Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, og derfor er deltagelse gratis.

Her er et link til deres hjemmeside:  http://sportolv.dk/

 


Det opsøgende team i Herning Kommune er en del af SSP-samarbejdet.

Teamet vil være på gaden på "skæve" tidspunkter, der hvor børn og unge samles - organiseret eller uorganiseret.

 Laila Jeppesen                  

Laila Jeppesen - socialrådgiver

Kent Hesel

Kent Hesel - virksomhedskonsulent

Søren Kjærsgaard

Søren Kjærsgaard - lærer

Allan Birkholm

Allan Birkholm - pædagog

 

Allan Vesterager

Allan Vesterager - pædagogisk assistent

 

Thomas Jacobsen - lærer

Torben Bach Kirkegård - lærer

 

Kontaktinfo:

UngHerning
Tlf. 96287654
E-mail: ung@herning.dk

 


Dekorativt billede

Kontaktinfo

UngHerning
Tlf.: 96287654
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail