Støtte-, behandlings- og døgntilbud

Her kan du læse om de tilbud, som vi har til børn, unge og familier med særlig behov for støtte og hjælp.

I Herning Kommune har vi fire tilbud til børn, unge og familier, som har brug for særlig støtte eller behandling. De fire tilbud er:

  • Børne- og Familiecenter Herning
  • Hedebocentret
  • Handicapcenter Herning
  • Herning Krisecenter

Herunder kan du læse en kort præsentation af hvert tilbud. I infoboksen kan du læse meget mere.

Børne- og familiecenter Herning

Børne- og Familiecentret tilbyder rådgivning, familiebehandling, dagbehandling og døgntilbud til familier og børn med særlige behov for støtte.

Hedebocentret

Hedebocentret er for unge på 12-25 år med komplekse psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer. Centeret tilbyder døgn-, dag- og ambulant behandling. 

Hedebocentret har en række afdelinger, der er fagligt specialiserede i forhold til de forskellige målgrupper og ydelser.

Handicapcenter Herning

Handicapcenter Herning er for børn og unge i alderen 0-18 år, som har multiple funktionsnedsættelser, autismespektrumforstyrrelser eller beslægtede udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Centret er et døgn- og aflastningstilbud.

Herning Krisecenter

Herning Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold samt deres børn.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Signe Eggers-Weber
Planlægger
Tlf.: 96286325
Send e-mail til cuose@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Børn og Unge
Torvet
Rådhuset
7400 Herning

Tlf.: 96286340
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail