Projekt Mind My Mind

Mind My Mind er et forskningsprojekt med fokus på børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Pilotprojektet i Mind My Mind er afsluttet. Der bliver derfor ikke optaget flere familier lige nu. Vi forventer, at Mind My Mind bliver genoptaget i 2017. Det bliver dog tidligst i efteråret.

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) deltager i Mind My Mind. Det er et stort dansk udviklings- og forskningsprojekt om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Forsøget finder også sted i Vordingborg, Slagelse og Randers.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Susanne Kirk Jensen
Psykolog
Tlf.: 51 83 65 98
Mobil: 51 83 66 03

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.