Pædagogisk hjælp til børn

Hvis du er i tvivl om dit barn trives hjemme eller i institutionen, kan du kontakte en CBF pædagog.

Du kan du tale med personalet, hvis du er bekymret. De kan kontakte en CBF pædagog. Du kan også selv kontakte CBF.

Hvad kan CBF pædagogen hjælpe med?

CBF pædagogen tilbyder forskellige indsatser med det formål at skabe udvikling og trivsel.

Ved henvendelse fra institutionen deltager vi i et møde med jer og personale fra institutionen/dagplejen.
Her vil vi tale om, hvad vi kan gøre for at få dit barn i trivsel.

Hvis du selv henvender dig, får du kontakt med en CBF pædagog, som sammen med dig vil finde ud af, hvordan I bedst støtter jeres barn.

Børn med høretab

CBF pædagogen kan sammen med hørekonsulent, dagplejer eller børnehavens personale hjælpe med til, at der bliver givet tid og ro til, at dit barn kan udvikle sit sprog. Vi tilbyder også sparring til personalet.

Between

Between er et tilbud til familier med børn i alderen 7-17 år, hvor en af forældrene er ramt af en psykisk lidelse.
Børnene kommer i Between en gang om ugen, hvor de møder andre børn/unge i samme situation. Her kan de tale om det, der er svært.
Hvis du har et barn/ung, der gerne vil være med i en Between-gruppe, kan I se kontaktoplysninger i infoboksen.

De Utrolige År (DUÅ)

DUÅ er et kursustilbud til forældre. Her arbejder vi på at skabe en positiv kontakt mellem far/mor og barn. Vi arbejder også på at lære, hvordan du/I kan håndtere konflikter i hjemmet.

DUÅ tilbyder forældrekurset til forældre med børn i alderen 0-8 år. Hvis du som forælder er på DUÅ, og har børn i alderen 4-8 år, er der mulighed for, at dit barn kan komme på Dinoskole.

Find flere oplysninger om DUÅ i infoboksen.

PMT-O

PMT-O (Parent Management Training - Oregon) er en metode, der er udviklet til familier med udadreagerende børn i alderen 3-12 år.

Familier kan på skolen, hos CBF, sagsbehandleren eller i institutionen få udleveret et henvisningsskema.

For at deltage, skal I være omfattet af målgruppen. Flere oplysninger finder I i infoboksen.

 

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Else-Marie Clausen
Teamleder
CBF - Rådhuset
Tlf.: 23657272
Mobil: 23657272
Send e-mail til cbfce@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Center for Børn og Forebyggelse
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 96286305

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail