Fritidspas for børn og unge

Vi tilbyder fritidspas til børn og unge mellem 6-18 år. Fritidspas er økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

I Herning hjælper vi børn og unge i gang med et aktivt fritidsliv gennem fritidspasordningen. 

Fritidspas er et samarbejde mellem Herning Kommune og kommunens grundskoler. Lærere eller andre professionelle voksne kan søge fritidspas.

Upload ansøgningsskema og forældresamtykke

Der gives ikke støtte til børn med diagnoser, hvor barnet ikke vil kunne indgå i en aktivitet på lige fod med andre børn.

Læs om støtte til børn med diagnoser.

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til aktiviteter, der ligger uden for kommunen. 

 

Læs mere om fritidspasset

Målgruppen er børn mellen 6 og 18 år som er fritidsinaktive, og har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

Fritidspas er en midlertidig hjælp. Det er målet, at barnet efter et år kan fortsætte i aktiviteten på anden vis.

Fritidspasset ydes i tilfælde hvor: 

- Barnet er socialt isoleret.

- Barnet lider af overvægt.

- Familiens økonomi er en hindring.

- Familien ikke prioriterer barnets fritidsaktivitet.

- Øvrige forhold som har til konsekvens, at barnet er fritidsinaktivt. 

Bemærk at der kun ydes fritidspas til et barn, der ikke i forvejen går til en betalt fritidsaktivitet. 

Formålet med fritidspas er at understøtte barnets fysiske og mentale sundhed.

Barnet kan modtage støtte for op til 1.500 kr. i op til et år. 

Der ydes støtte til foreningsaktiviteter, hvor barnet indgår i samvær med andre børn og unge. 

Der gives IKKE støtte til: 

- Kommercielle tilbud (for eksempel private fitnesscentre og danseskoler) 

- Ridning

- Ishockey

- Musikundervisning

Alle professionelle voksne med relation til barnet kan søge om fritidspas.

- Lærere

- Pædagoger

- Socialrådgivere

- Sundhedsplejersker

- Familierådgivere og -guider

Ved at sende en ansøgning binder du dig til at være kontaktperson for barnet. Dette indebærer, at playmakerne må kontakte dig omkring opstart og status på barnet.

Det forventes desuden, at du følger op på, om barnet er kommet godt i gang. Playmakerne skal kontaktes, hvis du får information om, at barnet falder fra.

 

1. Den professionelle voksne udskriver forældresamtykke. Du finder samtykket her. Samtykket skal udfyldes af barnets forældre eller værge. Læs eventuelt guiden til udfyldelse af forældresamtykket.

2. Scan det underskrevne samtykke ind, og vedhæft det i ansøgningsformularen. Du finder ansøgningsskemaet her.

3. Udfyld alle oplysninger i ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på at lave en detaljeret beskrivelse af barnets behov, da det er denne der afgør, hvorvidt barnet kan få støtte. Vedhæft det udfyldte skema i ansøgningsformularen og send.

4. Når ansøgningen er sendt, vil du modtage en kvittering på e-mail. Kontakt playmakerne hvis du ikke har modtaget denne. Husk at tjekke dit spamfilter.

5. Playmakerne behandler barnets ansøgning, og du vil modtage svar hurtigst muligt. Hvis barnet godkendes, vil du i svaret få information omkring barnets opstart. Barnet vil typisk få to-tre prøvegange.

6. Du informerer barnet og forældre/værge om opstart. Du følger desuden op på, om barnet vil fortsætte efter sine første prøvegange og informerer playmakerne herom.

7. Playmakerne håndterer kontingentbetalingen direkte med foreningen.

8. Playmakerne vil i løbet af året kontakte dig for at høre, hvordan det går med barnet. Det er vigtigt for os at vide, hvilken betydning aktiviteten har haft for barnet. Hvis barnet skulle falde fra undervejs, forventes det at du selv kontakter playmakerne.

 

I løbet af forår og sommer 2016 har vi indsamlet brugt men godt udstyr.

Vi har samlet ind fra private og sportshaller i Herning Kommune. Der er indsamlet alt lige fra tøj, sko, tasker og håndklæder til ketsjere og hjelme.

Tøjet er nyvasket, og vil kunne uddeles til børnene efter aftale med playmakerne.

I tilfælde hvor barnet ikke kan få det nødvendige udstyr brugt, købes udstyret nyt - dog maksimalt for 500 kr., og kun i tilfælde hvor kontingentbeløbet ikke overstiger 1.000 kr for et år. 

Hvad er en fritidsven?

Et barn med fritidspas kan få en fritidsven. En fritidsven hjælper barnet med at pakke taske og følger barnet til og fra sin fritidsaktivitet. 

En fritidsven vil typisk følge barnet i 3 måneder og maksimalt 6 måneder. Fritidsvennens formål er at lære barnet selv at pakke taske og at tage til og fra sin fritidsaktivitet. 

Fritidsvennen stopper så snart det vurderes, at barnet kan fortsætte i aktiviteten på egen hånd. 

Vær opmærksom på at søge en fritidsven i god tid før opstart, da det kan tage tid at få sat i gang.

Hvordan bliver du fritidsven? 

En fritidsven skal være fyldt 18 år. En mulig fritidsven indkaldes til en samtale, og der indhentes børne- og straffeattest. 

En fritidsven honoreres med op til 2 vederlag pr. måned. Dette svarer til ca. 2 timer per uge.

Kunne du tænke dig at blive fritidsven kan du kontakte Playmaker Majken Skræddergaard på telefon 21667055 eller på mail bekms@herning.dk

 

Hvad er en mentor?

I samarbejde med Ungdommens Røde Kors tilbydes en mentor til børn mellem 11-18 år. 

I mentorordningen matches barnet med en frivillig mentor. Mentor og barn mødes cirka 4 gange om måneden i barnets lokalområde. Mentorforløbet tilpasses barnets behov - for eksempel lektiehjælp, aktiviteter i fritiden eller socialt samvær. Formålet med mentoren er at give barnet en rollemodel og støtte i hverdagslivet.

Mentorforløbet varer i minimum et år.

Under fritidspasordningen tilbydes en mentor til de børn, der vurderes at have brug for en ekstra støtte i forhold til en aktiv fritid.

Du kan læse mere om mentorprojektet på Ungdommens Røde Kors' hjemmeside.

Kontaktinfo

Majken Agerbo Skræddergaard
Playmaker
Tlf.: 60224922
Mobil: 60224922
Send e-mail til bekms@herning.dk

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkoordinator
Tlf.: 22808224
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.