Takster for børnepasning i 2017

Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal passes i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for børnepasning i 2017
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 75% Takst kr.
Dagpleje 9.512 7.134 2.378
Vuggestue uden mad 11.840 8.880 2.960
Vuggestue med mad 11.840/mad kr. 545 8.880 3.505
Børnehave uden mad 6.556 4.917 1.639
Børnehave med mad 6.556/mad kr. 475 4.917 2.114

Grundtilskuddet er på 70% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 30%.

Takster for pasning af skolebørn - 2017
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 70% Takst kr.
0.-2. klasse med morgenpasning 3.540 2.478 1.062
0.-2. klasse uden morgenpasning 2.927 2.049 878
3.-4. klasse med morgenpasning 2.177 1.524 653
3.-4. klasse uden morgenpasning 1.793 1.255 538

Taksten for skolebørn ændres pr. 1. august det år, hvor barnet begynder i skole eller i 3. klasse.

Én aften om ugen koster 537 kroner om året.
To aftner om ugen koster 1.074 kroner om året.

 

Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til privat pasning i 2017
Aldersgruppe Maks. tilskud Søskendetilskud
24 uger - 2 år og 8 måneder Kr. 4.905 Kr. 926
2 år og 9 måneder - skolestart Kr. 2.996 Kr. 638

 

Tilskud udbetales til privatinstitutionen månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til privatinstitutioner i 2017
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 6.919 Kr. 4.122
Administrationstilskud Kr. 202 Kr. 126
Bygningstilskud Kr. 470 Kr. 236
I alt pr. barn Kr. 7.591 Kr. 4.485
Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Lone Krag Mortensen
Pladsanviser
Tlf.: 96286072

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.